REGULAMIN PRYWATNYCH SESJI DREAMSETTERSKICH

stworzony na poczet wyjaśnienia reguł współpracy z Kamila Kubiak zwaną dalej Prowadzącą. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług Kamili Kubiak i przesłanie jego akceptacji na email kamila.kubiak@gmail.com

I. SESJE

  1. Sesja „online” rozumiana jest jako 45/60/90 minutowe spotkanie (długość sesji zależy od pakietu jaki posiada klient) Klienta z Prowadzącą, realizowane w umówionym i opłaconym z minimum 72 godzinnym wyprzedzeniem od zaakceptowanego przez obie strony terminem spotkania. Sesją odbywa się poprzez komunikatory: zoom, messenger, facetime, skype lub rozmowa telefoniczna (z podglądem video lub bez w zależności od oczekiwań Klienta). Klient powinien zadbać o łącze internetowe spełniające techniczne wymogi pozwalające na sprawny przebieg sesji online.
  1. Sesja „one to one” rozumiana jest jako 45/60/90 minutowe spotkanie (długość sesji zależy od pakietu jaki posiada klient) Klienta z Kamilą Kubiak, realizowane w umówionym i opłaconym z minimum 72 godzinnym wyprzedzeniem od zaakceptowanego przez obie strony terminem spotkania. Sesja odbywa się osobiście w ustalonym i zaakceptowanym przez Klienta i Kamilę Kubiak miejscu. Jeżeli miejsce wybrane przez Klienta różni się od odbywających się standartowo w lokalizacjach przy ulicach: Żurawiej, Poznańskiej lub Koszykowej w Warszawie, Klient zobowiązuje sie zapewnić miejsce spotkania oraz ponieść ewentualne, związane z tym koszta, w tym koszt dojazdu Prowadzącej.
  1. Czas trwania i intensywności zajęć zależy od posiadanego przez Klienta planu ustalonego podczas bezpłatnego 30-minutowego spotkania online lub telefonicznego, poprzedzającego pierwszą płatną sesję, którego celem jest wprowadzenie do metody pracy oraz sposobu korzystania z usługi online.
  1. Na życzenie klienta istnieje możliwość podpisania kontraktu poufności. Wzór kontraktu jest w załączniku na dole poniższego regulaminu
  1. Kamila Kubiak ma prawo, w celu dbania o jakość świadczonej usługi i superwizji, nagrywać wybrane sesje. Jeśli Klient nie wyraża na to zgody, powinien poinformować o tym Prowadzącą przed rozpoczęciem sesji. Sesje online (treści audio oraz wideo) nie mogą być przez Klienta nagrywane. Zarejestrowane materiały audio/wideo z przeprowadzonej sesji na pisemną prośbę Klienta mogą być udostępnione z zastrzeżeniem, że nie będą publikowane ani udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Dreamsetterki.

II. PŁATNOŚCI 

Opłaty za sesje „online” i sesje „one-to-one“ należy dokonać przelewem bankowym :

tytuł przelewu: numer faktury lub imie i nazwisko klienta biorącego udział w sesji

na rachunek Konto bankowe:

ChouChou Agnieszka Kamila Kubiak

ul.Ułanów 66/6

Konto bankowe ING w Pln

89 1050 1025 1000 0092 5212 2230

Konto bankowe ING w Euro

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

PL 41 1050 1025 1000 0023 2517 1607

BLIK 0048728378063

  1. Po dokonaniu przelewu proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres email . kamila.kubiak@gmail.com najpóźniej do 72 godzin przed rozpoczęciem sesji. Termin sesji jest potwierdzony po otrzymaniu potwierdzenia przelewu w tym terminie.
  1. Oplata za sesje może być dokonana za pośrednictwem PayPal przy użyciu adresu kamila.kubiak@gmail.com

III. ODWOŁANIE I PRZEŁOŻENIE SESJI 

  1. Odwołanie sesji jest możliwe do 48 godzin przed zaplanowanym terminem sesji. Po tym terminie, majac na względzie czas i wkład pracy włożonej w przygotowanie każdej sesji indywidualnie, Kamila Kubiak zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% ceny sesji. 
  1. Przełożenie sesji możliwe do 48 godzin przed zaplanowanym terminem sesji. W przypadku przełożenia sesji „online” o termin do 48 godzin od umówionego spotkania i pod warunkiem, iż Prowadząca dysponuje taka możliwością, opłata za sesje jest w całości przeniesiona. Możliwości takiej, ze względu na poniesione koszta rezerwacji lokalu, nie ma w przypadku sesji „one-to-one”.
  1. Odwolanie oraz przełożenie sesji powinny być zakomunikowane Kamili Kubiak przez Klienta jednym z następujących systemów komunikacji: sms na numer: 728 378 063, email na adres: kamila.kubiak@gmail.com, wiadomość messenger na adres profilu podanego w linku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008253520965