Czy wiesz, co jest sekretem do otworzenia drugiego człowieka?

Ocena umięjętności słuchania przez przeciętną osobę, jest zazwyczaj oceniana powyżej średniej. Tski oto wynik otrzymano dzięki badaniom jakie wykonano na Harvardzie. Wykazały one, że większość ludzi uważa, że dobre słuchanie sprowadza się do trzech rzeczy:

1.Nie mów, kiedy inni mówią

2.Informowanie innych o słuchaniu przez mimikę i dźwięki słowne („Mmm-hmm”)

3.Będąc w stanie powtórzyć to, co powiedzieli inni, praktycznie słowo w słowo

Kolejnym krokiem dadań było?

W rzeczywistości wiele porad dotyczących „jak słuchać aby osoba mówiąca do nas czuła się wysłuchana” sugeruje robienie dokładnie punktów wymienionych powyżej.  Zachęcanie słuchających do zachowania ciszy, skinienie głową i zachęcające „mm-hmm”, a następnie powtórzenie z powrotem do rozmówcy czegoś w stylu: „Więc, upewnij się, że rozumiem. To, co mówisz, jest… ”

Amerykanie posunęli się dalej i przeprowadzili kolejne badania, które to wykazały, że te zachowania są dalekie od dobrych umiejętności słuchania.

Przeanalizowali zachowanie 3 492 uczestników programu rozwojowego mającego na celu pomóc menedżerom w lepszym szkoleniu. W ramach tego programu ich umiejętności coachingowe były oceniane przez innych w ocenach 360 stopni. Zidentyfikowali tych, którzy byli postrzegani jako najskuteczniejsi słuchacze (5% najlepszych). Następnie porównali najlepszych słuchaczy ze średnią wszystkich innych osób w zestawie danych i zidentyfikowali 20 pozycji wykazujących największą znaczącą różnicę. Dzięki tym wynikom zidentyfikowano różnice między wielkimi i przeciętnymi słuchaczami. Następnie prze analizowano dane, aby określić, jakie cechy zauważone zauważone określa się jako zachowania, które uczyniły ich wybitnymi słuchaczami.

Co wykazały badania zgrupowane jako cztery, główne ustalenia?

Dobre słuchanie to coś więcej niż milczenie, gdy druga osoba mówi. Przeciwnie, ludzie postrzegają najlepszych słuchaczy jako tych, którzy okresowo zadają pytania, które wskazują ” odkrycie w temacie w jakim wypowiada się mówiący” i „wgląd w to co mówi”. Te odkrycia delikatnie podważają stare założenia, ale robią to w konstruktywny sposób. Siedzenie w ciszy i kiwanie głową, nie stanowi dowodu na to, że dana osoba słucha. To zadawanie dobrego pytania mówi mówcy, że słuchacz nie tylko słyszał, co zostało powiedziane. Zrozumiał to, co zostało powiedziane wystarczająco dobrze, aby chcieć dodatkowych informacji. Dobre słuchanie było konsekwentnie postrzegane jako dialog dwukierunkowy, a nie jednokierunkowa interakcja „głośnik naprzeciw słuchającego”. Najlepsze rozmowy to aktywne rozmowy.

Dobre słuchanie obejmowało interakcje, które budują poczucie własnej wartości. Najlepsi słuchacze sprawili, że rozmowa była pozytywnym doświadczeniem dla drugiej strony. Nie zdarza się to, gdy słuchacz jest pasywny (lub, co ważne, krytyczny!). Dobrzy słuchacze sprawili, że druga osoba czuła się wspierana i przekazywała im zaufanie. Dobre słuchanie charakteryzowało się stworzeniem bezpiecznego środowiska, w którym kwestie i różnice można było dyskutować otwarcie.

Za tem jak słuchać?

Dobre słuchanie było postrzegane jako rozmowa – współpraca, podczas których  wymiana myśli płynęła płynnie w obu kierunkach. Żadna ze stron nie stawała się defensywna wobec komentarzy drugiej. W badaniu przeprowadzanym w tym samym czasie, bierni słuchacze byli postrzegani jako konkurencyjni. Jako słuchający tylko po to, by zidentyfikować błędy w rozumowaniu lub logice, wykorzystując swoje milczenie jako szansę na przygotowanie następnej odpowiedzi.

Z ich badań wynika za tem, że dobry słuchacz to ten, który angażuje się w rozmowę. Dobrzy słuchacze mogą kwestionować założenia i nie zgadzać się, ale słuchana osoba czuje, że słuchacz próbuje pomóc, nie chcąc wygrać kłótni.

    Podczas przeprowadzanych na Harvardzie badań, dobrzy słuchacze zwykle zgłaszali sugestie. Okazało się, że dobre słuchanie niezmiennie zawierało pewne informacje zwrotne dostarczone w sposób, który inni zaakceptowaliby i który otworzył alternatywne ścieżki do rozważenia. Co oznacza, że słuchacz jest partycypantem dyskusji. I tu podkreślę dyskusji, a nie osoby która rozwiązuje problem. Badani często narzekali że ich partner w rozmowie „i tak nie słuchał, on wskakiwał pomiędzy zdania i próbował rozwiązać problem”.

Kogo uważa się za dobrego słuchacza?

Okazało się również, że chętniej przyjmujemy sugestie od osób, które uważamy za dobrych słuchaczy. Ktoś, kto milczy przez całą rozmowę, a następnie wskakuje z sugestią, może nie być postrzegany jako wiarygodny. Ktoś, kto wydaje się waleczny lub krytyczny, a następnie próbuje udzielić porady, może nie być postrzegany jako godny zaufania.

Podczas gdy wielu z nas myślało o byciu dobrym słuchaczem, który jest jak gąbka, która dokładnie pochłania to, co mówi druga osoba. Okazało się, że zamiast tego, badania amerykańskich naukowców pokazują, że dobrzy słuchacze są jak trampoliny. Są kimś, od kogo można odrzucić pomysły – zamiast absorbować swoje pomysły i energię, wzmacniają, energetyzują i wyjaśniają twoje myślenie. Sprawiają, że czujesz się lepiej nie tylko biernie absorbując, ale aktywnie wspierając. Dzięki temu zyskujesz energię i wzrost, tak jak ktoś skaczący na trampolinie.

Jak słuchać, żeby słyszeć?

Oczywiście istnieją różne poziomy słuchania. Nie każda rozmowa wymaga najwyższego poziomu słuchania, ale wiele rozmów skorzystałoby na większej koncentracji i umiejętności słuchania. Dlatego zanim udasz się na spotkanie z kimś zastanów się na jakim poziomie chcesz tą osobę słuchać. To znowu zależy od tego co zamierzasz od tej osoby uzyskać. Biorąc pod uwagę, że w biznesie każde spotkanie ma swój cel, to planowanie – „wiem po co tam idę…

Mój cel jest taki, a taki…

1: Słuchacz tworzy bezpieczne środowisko, w którym można omawiać trudne, złożone lub emocjonalne problemy.

2: Słuchacz usuwa zakłócenia, takie jak telefony i laptopy, skupiając uwagę na drugiej osobie i nawiązując odpowiedni kontakt wzrokowy. (To zachowanie nie tylko wpływa na to, jak jesteś postrzegany jako słuchacz; natychmiast wpływa na własne nastawienie słuchacza i jego wewnętrzne uczucia. Działanie tej części zmienia twoje samopoczucie. To z kolei czyni cię lepszym słuchaczem.)

3: Słuchacz stara się zrozumieć istotę tego, co mówi druga osoba. Przechwytują pomysły, zadają pytania i powtarzają kwestie, aby potwierdzić, że ich zrozumienie jest prawidłowe.

4: Słuchacz obserwuje sygnały niewerbalne, takie jak mimika, pocenie się, częstość oddechów, gesty, postawa i wiele innych subtelnych sygnałów języka ciała. Szacuje się, że 80% tego, co komunikujemy, pochodzi z tych sygnałów. Dla niektórych brzmi dziwnie, ale słuchasz oczami i uszami, potocznie mówiąc – całym sobą.

5: Słuchacz coraz bardziej rozumie emocje i uczucia drugiej osoby dotyczące omawianego tematu, a także rozpoznaje je i uznaje. Słuchacz wczuwa się w te uczucia i potwierdza je w wspierający, nieosądzający sposób.

6: Słuchacz zadaje pytania, które wyjaśniają założenia, które utrzymuje druga osoba, i pomagają drugiej osobie zobaczyć problem w nowym świetle. Może to obejmować słuchacza wstrzykującego pewne myśli i pomysły na temat, które mogą być przydatne dla drugiej osoby. Jednak dobrzy słuchacze nigdy nie podnoszą rozmowy, aby oni lub ich problemy stały się przedmiotem dyskusji.

,

Warto nauczyć się być dobrym słuchaczem, gdyż nic tak nie otwiera drugiego człowieka jak to, że ON nas interesuję.

Jeżeli masz pytania proszę o email kamila.kubiak@gmail.com


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder